Urzędy Morskie aktualizacja - Urząd Morski w Gdyni


Biuro podawcze Urzędu Morskiego w Gdyni, obsługa interesanta,

czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 14.00 (11.00 – 11.15 przerwa)

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
tel. +48 (58) 355 33 33, fax: +48 (58) 620 67 43, 621 72 31
e-mail:umgdy@umgdy.gov.pl
skrzynka podawcza: EPUAP      adres skrytki: /UrzadMorskiGdynia/domyslna

 

Osobistego stawiennictwa wymagają wyłącznie poniższe sprawy:
 

 • złożenie wniosku o wydanie książeczki żeglarskiej;
 • odbiór książeczki żeglarskiej;
 • potwierdzenie wyciągu pływania za zgodność z zapisami w książeczce żeglarskie dla instytucji zewnętrznych;

Pozostałe sprawy nie wymagają osobistej wizyty w Urzędzie
 

Wnioski o wydanie lub odnowienie dokumentów kwalifikacyjnych tj. dyplomów, świadectw i świadectw przeszkoleń można składać:

 • drogą pocztową na adres: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, z dopiskiem ”Wydział Dokumentów Marynarzy” lub
 • elektronicznie, poprzez platformę ePUAP (ePuap: /UrzadMorskiGdynia/SkrytkaESP)
 • Osoby, które nie posiadają profilu zaufanego, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i wnioski wraz z załącznikami.


Od 1 stycznia 2021 r. na adres: wdm.gdynia@umgdy.gov.pl będzie można przesyłać wyłącznie pytania w sprawie wydania, wymiany i przedłużania ważności dokumentów marynarzy, w związku z wytycznymi Ministra Infrastruktury z dnia 26 listopada 2020 r w sprawie przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie wprowadzonego stanu epidemii COVID-19 - wyłącznie w sposób określony w pkt 1 i 2.

Do każdego wniosku składanego w wyżej wymienionej formie, interesanci Wydziału, którzy zobowiązani są do przedłożenia wyciągów pływania oraz do okazania oryginałów dokumentów takich jak: książeczka żeglarska, świadectwo zdrowia, zaświadczenie o ukończeniu szkoleń, zaświadczenie o rozliczeniu książek praktyk, dokument potwierdzający wykształcenie - powinni wysłać wyraźne skany wymaganych dokumentów (wniosek elektroniczny) lub wyraźne kopie wymaganych dokumentów (droga pocztowa).

Do wniosku należy dołączyć stosowne oświadczenie dot. zgodności przesyłanych skanów/kopii z oryginałami oraz zgodę na wysyłkę dokumentów.

ODNOWIENIE DYPLOMU – potrzebne dokumenty
Wypełnione i podpisane formularze (wszystkie formularze dostępne są na stronie internetowej urzędu www.umgdy.gov.pl w zakładce DOKUMENTY MARYNARSKIE) :

 • wniosek o odnowienie dyplomu
 • wyciąg pływania
 • oświadczenie dot. zgodności przesyłanych skanów/kopii z oryginałami
 • zgoda na wysyłkę dokumentów

oraz

 • skan/kopia książeczki żeglarskiej (strona z danymi osobowymi i strony z wpisami uwzględnionymi w wyciągu pływania)
 • skan/kopia świadectwa zdrowia
 • dowód opłaty
 • zdjęcie
   

Szczegółowe procedury dostępne na stronie internetowej urzędu www.umgdy.gov.pl w zakładce DOKUMENTY MARYNARSKIE
W przedmiotowych procedurach opisane są warunki uzyskania poszczególnych dokumentów, opłaty za ich wydanie, numery kont bankowych na które należy dokonać opłat oraz gotowe do wypełnienia formularze.
Klienci, w celu uzyskania niezbędnych informacji we wszystkich sprawach prowadzonych przez Wydział Dokumentów Marynarskich mogą kontaktować się z pracownikami telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Wykaz prowadzonych spraw i dane kontaktowe pracowników dostępne są na stronie internetowej urzędu w zakładce DOKUMENTY MARYNARSKIE..


Odbiór osobisty dokumentu, innego niż książeczka żeglarska, zostaje ograniczony tylko do wyjątkowych sytuacji, związanych z pilnym wyjazdem na statek.

Powrót