Egzaminy kwalifikacyjne w Szczecinie - harmonogram 2022

Jeśli otwierasz ten post w aplikacji - przejdź na www.CrewCertFinder.com , aby wyświetlić szczegóły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany w harmonogramie zostały wyróżnione kolorem zielonym.
HARMONOGRAM EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH
I POŁOWA 2022 r. Szczecin
EGZAMINY POPRAWKOWE PRZEPROWADZA SIĘ W TERMINACH ODPOWIADAJĄCYCH IM EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH TEORETYCZNYCH NIEZALEŻNIE OD DODATKOWYCH TERMINÓW EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH
Data egzaminu Miejsce Rodzaj egzaminu Czas trwania * Kurs **
20.01.2022 Szczecin Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym, na świadectwo :
- marynarza wachtowego;
- starszego marynarza;
   
27.01.2022 Szczecin Egzamin teoretyczny na dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej    
27.01.2022 Szczecin Egzamin teoretyczny na odnowienie dyplomu w dziale pokładowym    
3.02.2022 Szczecin Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym, na świadectwo :
- motorzysty wachtowego;
- starszego motorzysty;
- elektromontera;
   
10.02.2022 Szczecin Egzamin teoretyczny na dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej    
10.02.2022 Szczecin Egzamin teoretyczny na odnowienie dyplomu w dziale maszynowym    
10.02.2022 Szczecin Egzamin na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej    
10-11 02.2022 Szczecin Egzamin teoretyczny na poziomie zarzadzania w dziale maszynowym 2 dni  
24.02.2022 Szczecin Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym, na świadectwo :
- marynarza wachtowego;
- starszego marynarza;
   
1.03.2022 Szczecin Egzamin praktyczny w dziale pokładowym    
8.03.2022 Szczecin Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym, na świadectwo :
- motorzysty wachtowego;
- starszego motorzysty;
- elektromontera;
   
8.03.2022 Szczecin Egzamin teoretyczny z zakresu obsługi silników spalinowych do 200 kW    
10.03.2022 Szczecin Egzamin praktyczny i teoretyczny na świadectwo kucharza okrętowego    
15-16 03.2022 Szczecin Egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej 2 dni  
15-16 03.2022 Szczecin Egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym 2 dni  
15-16 03.2022 Szczecin Egzamin teoretyczny na szypra I klasy żeglugi krajowej 2 dni  
15-16 03.2022 Szczecin Egzamin teoretyczny na szypra II klasy żeglugi krajowej 2 dni  
24.03.2022 Szczecin Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym, na świadectwo :
- marynarza wachtowego;
- starszego marynarza;
   
29.03.2022 Szczecin Egzamin teoretyczny na dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej    
29.03.2022 Szczecin Egzamin teoretyczny na odnowienie dyplomu w dziale pokładowym    
13.04.2022 Szczecin Egzamin praktyczny w dziale maszynowym    
19-20 04.2022 Szczecin Egzamin teoretyczny na poziomie ząrzadzania w dziale maszynowym 2 dni  
21.04.2022 Szczecin Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym, na świadectwo :
- marynarza wachtowego;
- starszego marynarza;
   
26.04.2022 Szczecin Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym, na świadectwo :
- motorzysty wachtowego;
- starszego motorzysty;
- elektromontera;
   
28.04.2022 Szczecin Egzamin praktyczny i teoretyczny na świadectwo kucharza okrętowego    
04-05 05.2022 Szczecin Egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej 2 dni  
12.05.2022 Szczecin Egzamin teoretyczny na dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej    
12.05.2022 Szczecin Egzamin teoretyczny na odnowienie dyplomu w dziale maszynowym    
17.05.2022 Szczecin Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym, na świadectwo :
- marynarza wachtowego;
- starszego marynarza;
   
31.05.2022 Szczecin Egzamin teoretyczny na dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej    
31.05.2022 Szczecin Egzamin teoretyczny na odnowienie dyplomu w dziale pokładowym    
2.06.2022 Szczecin Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym, na świadectwo :
- motorzysty wachtowego;
- starszego motorzysty;
- elektromontera;
   
2.06.2022 Szczecin Egzamin teoretyczny z zakresu obsługi silników spalinowych do 200 kW    
07-08 06.2022 Szczecin Egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym 2 dni  
07-08 06.2022 Szczecin Egzamin teoretyczny na szypra I klasy żeglugi krajowej 2 dni  
07-08 06.2022 Szczecin Egzamin teoretyczny na szypra II klasy żeglugi krajowej 2 dni  
9.06.2022 Szczecin Egzamin praktyczny i teoretyczny na świadectwo kucharza okrętowego    
14.06.2022 Szczecin Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym, na świadectwo :
- marynarza wachtowego;
- starszego marynarza;
   
24-25 06.2022 Szczecin Egzamin teoretyczny na poziomie ząrzadzania w dziale maszynowym 2 dni  
24-25 06.2022 Szczecin Egzamin na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej 2 dni  
24-25 06.2022 Szczecin Egzamin na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej 2 dni  
28.06.2022 Szczecin Egzamin praktyczny w dziale pokładowym    
30.06-01.07 2022 Szczecin Egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej 2 dni  
30.06-01.07 2022 Szczecin Egzamin teoretyczny na dyplom szypra I klasy rybołówstwa morskiego 2 dni  
30.06-01.07 2022 Szczecin Egzamin teoretyczny na dyplom szypra II klasy rybołówstwa morskiego 2 dni  
5.07.2022 Szczecin Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym, na świadectwo :
- marynarza wachtowego;
- starszego marynarza;
   
7.07.2022 Szczecin Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym, na świadectwo :
- motorzysty wachtowego;
- starszego motorzysty;
- elektromontera;
   

* miejsce egzaminu pratycznego/kursy przeprowadzane przez:

  • SDKO – Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich AM Szczecin
  • MOS AM – Morski Ośrodek Szkoleniowy AM w Świnoujściu
  • MOS KOŁ - Morski Ośrodek Szkoleniowy AM w Kołobrzegu

 

Powrót