ILO & NATLEX

Pewnie większość z Was słyszała o International Labour 
Organisation (ILO) Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP). 
A co wiecie o NATLEX?

NATLEX to baza danych krajowych przepisów dotyczących pracy, ubezpieczeń społecznych
i związanych z nimi praw człowieka. Zawiera ponad 100 000 rekordów obejmujących 196 
krajów i ponad 160 terytoriów i podrejonów.
Zapisy zawierają pełne teksty lub streszczenia aktów prawnych i cytowanych informacji, 
w jednym z trzech oficjalnych języków MOP (angielski/francuski/hiszpański).
Rekordy są indeksowane według klasyfikacji tematycznych, połączony jest pełny tekst 
ustawy lub odpowiednie źródło elektroniczne.

NATLEX jest utrzymywany przez Departament Międzynarodowych Standardów Pracy MOP 
(ILO's International Labour Standards Department). Baza danych jest aktualna, niemniej j
ednak mogą wystąpić pewne opóźnienia między otrzymaniem informacji a aktualizacją 
rejestrów, zwłaszcza w przypadku krajów, które nie używają jednego z trzech języków 
urzędowych MOP.Zapisy i pełne teksty w NATLEX są dostarczane wyłącznie w celach 
informacyjnych i nie mają na celu zastąpienia w stosownych przypadkach przeglądania 
tekstów autentycznych. W celach informacyjnych NATLEX zawiera linki do innych stron 
internetowych; ich włączenie do NATLEX nie oznacza odpowiedzialności ani zatwierdzenia 
ich treści przez MOP.

Ta baza danych posiada rozbudowane narzędzia wyszukiwania. Możemy przeszukać jej 
zapisy poprzez tematykę – to ponad 100 tys. zapisów, czy np. pod kątem kraju. 

Najbardziej popularne tematy, które wybraliśmy dla Was to:
 • Wolność zrzeszania się, rokowania zbiorowe i stosunki przemysłowe
 • Eliminacja pracy przymusowej
 • Eliminacja pracy dzieci, ochrona dzieci i młodocianych
 • Równość szans i traktowania
 • Konsultacje trójstronne
 • Polityka zatrudnienia, promocja zatrudnienia i służby zatrudnienia
 • Edukacja, poradnictwo zawodowe i szkolenia
 • Zabezpieczenie zatrudnienia, rozwiązanie stosunku pracy
 • Warunki zatrudnienia
 • Warunki pracy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Ubezpieczenie społeczne (standardy ogólne)
 • Ochrona macierzyństwa
 • Pracownicy migrujący
 • Marynarze
 • Rybacy
 • Pracownicy doków
 • Umowy międzynarodowe
Dla przykładu, temat Marynarze posiada jeszcze podpunkty, wśród których są:
 • Marynarze - Ochrona dzieci i młodzieży
 • Marynarze - Poradnictwo i szkolenie zawodowe
 • Marynarze - Poświadczenie kwalifikacji i dokumenty tożsamości
 • Marynarze - Rekrutacja i pośrednictwo pracy
 • Marynarze - Warunki pracy: postanowienia umowy, wynagrodzenie, godziny pracy i płatne urlopy
 • Marynarze - Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz opieka społeczna
 • Marynarze - Bezpieczeństwo zatrudnienia
 • Marynarze - Ubezpieczenie społeczne
 • Marynarze - Inspekcje
Zagadnienie Ubezpieczenie społeczne w kontekście Marynarzy, to lista aż 249 pozycji, 
w podziale alfabetycznym na kraje. Na tej liście nie ma Polski. 
Znajdziemy nasz kraj poprzez wyszukiwanie TUTAJ.

A tutaj rozwinięta tematyka (krótsza lista, niż w przypadku innych krajów): 
Poświadczenie kwalifikacji i dokumenty tożsamości, Rekrutacja i pośrednictwo pracy, 
Warunki pracy: postanowienia umowy, wynagrodzenie, godziny pracy i płatne urlopy, 
Bezpieczeństwo i higiena pracy, Bezpieczeństwo zatrudnienia oraz Inspekcje.

Jeśli zainteresowaliśmy Was tym postem, zachęcamy do obserwowania nas na kanałach 
social media i najważniejsze, do założenia KONTA na naszej stronie i zaznaczenie zgody 
na otrzymywanie powiadomień. Cyklicznie publikujemy informacje ważne dla Marynarzy, 
i nie tylko.

Powrót