Egzaminy kwalifikacyjne w Gdyni - harmonogram 2022 - 4 wersja

Jeśli otwierasz ten post w aplikacji - przejdź na www.CrewCertFinder.com, aby wyświetlić szczegóły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany w harmonogramie zostały wyróżnione kolorem NIEBIESKIM.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH 
I POŁOWA 2022 r. Gdynia
EGZAMINY POPRAWKOWE PRZEPROWADZA SIĘ W TERMINACH ODPOWIADAJĄCYCH IM EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH TEORETYCZNYCH, NIEZALEŻNIE OD DODATKOWYCH TERMINÓW EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH
Data egzaminu Miejsce Rodzaj egzaminu Czas 
trwania *
Kurs **
5.05.2022 Gdynia Egzamin praktyczny w dziale pokładowym    
5.05.2022 Gdynia Egzamin praktyczny w dziale maszynowym    
6.05.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym, na świadectwo :
- motorzysty wachtowego;
- starszego motorzysty;
- elektromontera;
   
6.05.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym, na świadectwo :
- marynarza wachtowego;
- starszego marynarza;
   
6.05.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na odnowienie dyplomu w dziale pokładowym    
6.05.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na odnowienie dyplomu w dziale maszynowym    
6.05.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny z zakresu wiedzy rybackiej i stateczności statku rybackiego    
6.05.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny z zakresu bezpieczeństwa żeglugi i wiedzy nautycznej    
6.05.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny z zakresu obsługi silników spalinowych do 200 kW    
6.05.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny z polskiego prawa morskiego    
09-10 05.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale pokładowym 2 dni egzamin również w języku angielskim  
11-12 05.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym 2 dni  
16-17 05.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale maszynowym 2 dni  
18.05.2022 Gdynia Egzamin praktyczny w dziale pokładowym    
18.05.2022 Gdynia Egzamin praktyczny w dziale maszynowym    
19-20 05.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w spec. mech. 2 dni SM w Gdyni
19-20 05.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w spec. ETO 2 dni  
23-24 05.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale pokładowym 2 dni SDK
27.05.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn 3000kW i powyżej   SM w Gdyni
30.05.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej   SDK
31.05 – 01.06 2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale pokładowym 2 dni OSZGM
2.06.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym, na świadectwo :
- motorzysty wachtowego;
- starszego motorzysty;
- elektromontera;
   
2.06.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym, na świadectwo :
- marynarza wachtowego;
- starszego marynarza;
  OSZGM
2.06.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na odnowienie dyplomu w dziale pokładowym    
2.06.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na odnowienie dyplomu w dziale maszynowym    
3.06.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn 3000kW i powyżej   SDK
3.06.2022 Gdynia Egzamin praktyczny w dziale pokładowym    
3.06.2022 Gdynia Egzamin praktyczny w dziale maszynowym    
06-07 06.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym 2 dni SM w Gdyni
06-07 06.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na dyplom szypra I klasy rybołówstwa morskiego 2 dni  
06-07 06.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na dyplom szypra II klasy rybołówstwa morskiego 2 dni  
06-07 06.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w żegludze przybrzeżnej 2 dni  
06-07 06.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na dyplom szypra I klasy w w żegludze krajowej 2 dni  
06-07 06.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na dyplom szypra II klasy w w żegludze krajowej 2 dni  
06-07 06.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w żegludze przybrzeżnej 2 dni  
06-07 06.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na dyplom szybra żeglugi nieograniczonej w rybołówstwie morskim 2 dni  
8.06.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej    
08-09 06.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na dyplom jachtowego kapitana na jachtach o pojemności brutto (GT) do 200 jednostek    
09-10 06.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale pokładowym 2 dni egzamin również w języku angielskim SM w Gdyni
13.06.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn 3000kW i powyżej 2 dni OSZGM
14-15 06.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w spec. mech. 2 dni SDK
14-15 06.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w spec. ETO 2 dni GSM
20.06.2022 Gdynia Egzamin praktyczny w dziale pokładowym    
20.06.2022 Gdynia Egzamin praktyczny w dziale maszynowym    
21-22 06.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale maszynowym 2 dni SM w Gdyni
23-24 06.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym    
23-24 06.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym 2 dni egzamin również w języku angielskim GSM/OSZGM
24.06.2022 Gdynia Egzamin na odnowienie dyplomu pilota morskiego w rejonie pilotowym Gdańsk    
27-28 06.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w spec. mech. 2 dni OSZGM
29-30 06.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale maszynowym 2 dni SDK
4.07.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym, na świadectwo :
- motorzysty wachtowego;
- starszego motorzysty;
- elektromontera;
2 dni SDK
4.07.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym, na świadectwo :
- marynarza wachtowego;
- starszego marynarza;
2 dni  
4.07.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na odnowienie dyplomu w dziale pokładowym 2 dni  
4.07.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na odnowienie dyplomu w dziale maszynowym 2 dni  
05-06 07.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale pokładowym 2 dni  
7.07.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn 3000kW i powyżej   SDK
14-15 07.2022 Gdynia Egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w spec. ETO 2 dni SDK

* miejsce egzaminu pratycznego/kursy przeprowadzane przez:

  • SDK Gdyni - Studium Doskonalenia Kadr przy Akademii Morskiej (Gdynia)
  • OSZGM - Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej
  • GSM - Gdyńska Szkoła Morska
  • SMG - Szkoła Morska w Gdyni

 

Powrót