Pierwszy Międzynarodowy Dzień Kobiet Morza


Inauguracyjny Międzynarodowy Dzień Kobiet Morza IMO 18 maja 2022 r. będzie 
koncentrował się na temacie: 
Szkolenie-widoczność-uznawanie: wspieranie środowiska pracy bez barier” .

W tym dniu IMO zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w wydarzeniach 
i działaniach związanych z tym tematem. Od tego roku Międzynarodowy Dzień Kobiet Morza 
będzie obchodzony 18 maja każdego roku. 
Dzień ten poświęcony jest kobietom w branży i ma na celu promowanie rekrutacji, 
zatrzymywania i trwałego zatrudnienia kobiet w sektorze morskim, podnoszenie rangi kobiet 
w sektorze morskim, wzmacnianie zaangażowania IMO w realizację Celu 5 Zrównoważonego 
Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (równość płci) oraz wspierać prace mające na 
celu zaradzenie obecnej nierównowadze płci na morzu. 
Państwa członkowskie IMO, przemysł morski i wszystkie inne podmioty zajmujące się morzem 
są zachęcane do promowania i świętowania Międzynarodowego Dnia Kobiet Morza w odpowiedni 
i znaczący sposób.   
 
Koncepcja logo „Symbol kobiet w morzu” wywodzi się z połączenia symbolu płci żeńskiej 
i kultowego symbolu kotwicy morskiej. 

W swoim przesłaniu na inauguracyjny Międzynarodowy Dzień Kobiet Morza przez sekretarza 
generalnego IMO Kitack Lim podkreśla znaczenie równości płci:
„W IMO poprzez szkolenia, widoczność, uznanie dążymy do wspierania środowiska pracy bez
barier dla kobiet na morzu. Pracujmy nad przełamywaniem barier i zapewnieniem, że tworzymy 
środowisko pracy, które umożliwia, wspiera i obejmuje zróżnicowane uczestnictwo wszystkich,
bez przeszkód w społeczności morskiej” .

Sympozjum IMO 
Wirtualne sympozjum nt. „ Szkolenie-widoczność-uznawanie: wspieranie bezbarierowego 
środowiska pracy dla kobiet na morzu ” odbędzie się w środę 18 maja 2022 r. w godzinach 
14:00-16:30 (BST). 
Sympozjum podkreśli potrzebę większej widoczności kobiet i włączenia ich do głównego nurtu 
społeczności morskiej, na pokładach statków i w całym sektorze, a także szerszej reprezentacji na 
szczeblach decyzyjnych. Sympozjum dotyczyć będzie również rozwoju umiejętności kobiet w sektorze 
morskim.

Najlepsze życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Morza!
Powrót