Świadectwo Marynarza Wachtowego

Marynarz Wachtowy, czyli OS

Jeśli już masz świadectwo młodszego marynarza pokładowego, to następnym krokiem jest właśnie świadectwo marynarza wachtowego.
Posiadając je, można pracować – o ile MSM (Minimal Safe Manning) statku dopuszcza tę możliwość oraz ograniczeniami jak podaje ustawa w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z 2012 r. poz. 1068 oraz z 2013 r. poz. 852) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. poz. 802) - szczegóły poniżej zdjęcia.Świadectwo marynarza wachtowego uprawnia do zajmowania stanowisk:
a) marynarza wachtowego – na każdym statku,
b) kierownika statku o długości do 9 m i mocy silnika do 200 kW w żegludze krajowej bez prawa przewozu pasażerów, z tym że jeżeli moc silnika przekroczy 100 kW, pod warunkiem zdania egzaminu z zakresu obsługi silników spalinowych.

Do uzyskania świadectwa marynarza wachtowego wymagane jest:
1) ukończenie pierwszego roku studiów w MJE typu A lub MJE typu B, lub pierwszego roku nauki w MJE typu C, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania lub na dyplom szypra w żegludze krajowej, zgodnie z certyfikatem uznania, oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym albo
2)ukończenie studiów w MJE typu B lub nauki w MJE typu C, kształcących na poziomie 
pomocniczym w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania 
oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym, albo
3) ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym 
zgodnego z certyfikatem uznania i posiadanie 6-miesięcznej praktyki pływania w dziale 
pokładowym oraz zdanie egzaminu na to świadectwo, albo
4) posiadanie świadectwa rybaka, ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania oraz zdanie egzaminu na świadectwo marynarza wachtowego.
Szkolenie w MJE, czyli morskiej jednostce edukacyjnej jest obowiązkowe, my zorganizowaliśmy takie szkolenie już w czerwcu 2022 r. sprawdź szczegóły.

Informacje o najbliższych egzaminach przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną umieściliśmy na naszej stronie – sprawdź szczegóły dla Gdyni, sprawdź szczegóły dla Szczecina.  Wpisy te cały czas są przez nas aktualizowane.
Do zdania takiego egzaminu przygotuje nas kurs kwalifikacyjny, dzięki któremu 
dowiemy się między innymi o:

- Podstawy nawigacji, kształt i wymiary ziemi oraz współrzędne geograficzne,
- Określanie kierunku na morzu, systemy liczenia kierunku
- Przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu
- Międzynarodowe prawo drogi morskiej (COLREG)
- Łączność morska,
- Międzynarodowy Kod Sygnałowy MKS, procedura użycia flag MKS
- Język angielski, standardowe zwroty proceduralne w łączności na morzu
- Przewozy morskie, materiały sztauerskie i separacyjne,
- Statkowe urządzenia i osprzęt przeładunkowy, rodzaje i przeznaczenie
- Podstawowe urządzenia nawigacyjne, kompas magnetyczny i żyrokompas, autopilot
- Systemy radionawigacyjne
- Budowa i teoria okrętu, konstrukcja kadłuba, wiedza okrętowa
- Zasady BHP na statku
- Ochrona środowiska morskiego
Kurs trwa 98 godzin, prowadzony w formie wykładów, ćwiczeń na symulatorze i pokazów. 
Po pozytywnie zdanym egzaminie państwowym w Urzędzie Morskim słuchacz otrzymuje 
„Świadectwo marynarza wachtowego” zgodnie z wymogami II/4 konwencji STCW.

Organizujemy taki kurs w czerwcu 2022 r., zbieramy minimalną grupę osób
i liczymy, że termin zostanie potwierdzony.

Tym postem chcielibyśmy Was zaprosić do komentarza, odpowiedzi na pytania. 
Czy znasz kogoś, kto chciałby taki kurs odbyć? 
Czy możesz przekazać informacje swoim znajomym o możliwości takiego kursu? 

Co jest ważne, ilość osób ma wpływ na cenę szkolenia, dlatego zapraszamy do kontaktu 
i wstępnego zgłoszenia chęci uczestnictwa. Razem możemy więcej!

Powrót