Szczecin, egzaminy kwalifikacyjne CMKE 2022

Jeśli otwierasz ten post w aplikacji — przejdź na www.CrewCertFinder.com, by wyświetlić szczegóły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HARMONOGRAM EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH
Szczecin 2022
EGZAMINY POPRAWKOWE PRZEPROWADZA SIĘ W TERMINACH ODPOWIADAJĄCYCH IM EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH TEORETYCZNYCH NIEZALEŻNIE OD DODATKOWYCH TERMINÓW EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH
Data egzaminu
Rodzaj egzaminu
Czas trwania *
Kurs **
7.07.2022
Egzamin z zakresu obsługi silników spalinowych do 200 kW
   
7.07.2022
Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym, na świadectwo:
 • motorzysty wachtowego;
 • starszego motorzysty;
 • elektromontera;
   
15.09.2022
Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym na świadectwo:
 • marynarza wachtowego
 • starszego marynarza
   
20.09.2022
Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym na świadectwo:
 • motorzysty wachtowego
 • starszego motorzysty
   
20.09.2022
Egzamin teoretyczny z zakresu obsługi silników spalinowych do 200 kW
 
 
22.09.2022
Egzamin teoretyczny na dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej
 
 
22.09.2022
Egzamin teoretyczny na odnowienie dyplomu w dziale pokładowym
 
 
27-28.09.2022
Egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale maszynowym
2 dni
 
27-28.09.2022
Egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej
2 dni
 
29.09.2022
Egzamin praktyczny i teoretyczny na świadectwo kucharza okrętowego
 
 
06-07.10.2022
Egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej
2 dni
 
06-07.10.2022
Egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym
2 dni
 
13.10.2022
Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym na świadectwo:
 • marynarza wachtowego
 • starszego marynarza
   
18.10.2022
Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym na świadectwo:
 • motorzysty wachtowego
 • starszego motorzysty
 • elektromontera
   
18.10.2022
Egzamin teoretyczny z zakresu obsługi silników spalinowych do 200 kW
 
 
20.10.2022
Egzamin teoretyczny na dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej
 
 
20.10.2022
Egzamin teoretyczny na odnowienie dyplomu w dziale maszynowym
 
 
27.10.2022
Egzamin praktyczny i teoretyczny na świadectwo kucharza okrętowego
 
 
03.11.2022
Egzamin teoretyczny na dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej
 
 
03.11.2022
Egzamin teoretyczny na odnowienie dyplomu w dziale pokładowym
 
 
07.11.2022
Egzamin praktyczny w dziale maszynowym
 
 
09-10.11.2022
Egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale maszynowym
2 dni
 
15.11.2022
Egzamin praktyczny w dziale pokładowym
 
 
17-18.11.2022
Egzamin teoretyczny na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej
2 dni
 
17-18.11.2022
Egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym
2 dni
 
22.11.2022
Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym na świadectwo:- marynarza wachtowego- starszego marynarza
 
 
22-23.11.2022
Egzamin teoretyczny na dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej
2 dni
 
22-23.11.2022
Egzamin teoretyczny na dyplom szypra 2 klasy żeglugi krajowej
2 dni
 
24.11.2022
Egzamin teoretyczny na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej
 
 
29.11.2022
Egzamin teoretyczny na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym na świadectwo:- motorzysty wachtowego- starszego motorzysty
 
 
29.11.2022
Egzamin teoretyczny z zakresu obsługi silników spalinowych do 200 kW
 
 
01-02.12.2022
Egzamin teoretyczny na dyplom szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego
2 dni
 
01-02.12.2022
Egzamin teoretyczny na dyplom szypra klasy 2 rybołówstwa morskiego
2 dni
 
06.12.2022
Egzamin teoretyczny na dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej
 
 
06.12.2022
Egzamin teoretyczny na odnowienie dyplomu w dziale maszynowym
 
 
* miejsce egzaminu praktycznego/kursy przeprowadzane przez:
 • SDKO – Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich AM Szczecin
 • MOS AM – Morski Ośrodek Szkoleniowy AM w Świnoujściu
 • MOS KOŁ - Morski Ośrodek Szkoleniowy AM w Kołobrzegu

 

Powrót