Świadectwa Kucharza

Dyplomy:
1. Młodszy Kucharz Okrętowy
2. Kucharz Okrętowy

Młodszy Kucharz Okrętowy


Ważne informacje dla osób ubiegających się o to świadectwo

Świadectwo młodszego kucharza okrętowego uprawnia do zajmowania 
stanowiska młodszego kucharza okrętowego – na każdym statku.

Do uzyskania świadectwa młodszego kucharza okrętowego wymagane 
jest posiadanie przeszkoleń w zakresie:
1) indywidualnych technik ratunkowych
2) ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego
3) elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej;
4) bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej

 
Kucharz Okrętowy


Ważne informacje dla osób ubiegających się o to świadectwo

Świadectwo kucharza okrętowego uprawnia do zajmowania stanowiska
kucharza okrętowego na każdym statku.

Do uzyskania świadectwa motorzysty wachtowego wymagane jest:

1) posiadanie co najmniej wykształcenia zasadniczego zawodowego oraz tytułu 
zawodowego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie 
kucharz, kucharz małej gastronomi, technik żywienia i gospodarstwa domowego, 
technik organizacji usług gastronomicznych lub technik żywienia i usług 
gastronomicznych, 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku młodszego 
kucharza okrętowego oraz zdanie egzaminu na to świadectwo albo

2) posiadanie dyplomu mistrza w zawodzie kucharza lub kucharza małej gastronomii 
oraz 3-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku młodszego kucharza okrętowego, 
albo

3) posiadanie 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku młodszego kucharza 
okrętowego oraz zdanie egzaminu na to świadectwo

Szkolenie w MJE, czyli w morskiej jednostce edukacyjnej.

Informacje o najbliższych egzaminach przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną 
umieściliśmy również na naszej stronie – sprawdź szczegóły dla Gdyni i Szczecina.  
Wpisy te aktualizujemy na bieżąco.

 

 

Powrót