POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r. – dalej RODO) niniejszym informujemy co następuje:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Joanna Mollin prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Crew Cert Joanna Mollin” z siedzibą: 81-391 Gdynia, ul. Świętojańska 43/23, nr NIP: 9580526917, REGON: 386362474
  Adres e-mail: info@crewcertfinder.com
  Nr tel: +48 666 691 556
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres e-mail,
  c) numery telefonów,
  d) inne dane osobowe zawarte w dyplomach, świadectwach, świadectwach przeszkolenia, zezwoleniach oraz potwierdzeniach uznania o których mowa w Rozdziale 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (tekst jednolity: Dz.U.2020.0.680) – dalej „ustawy o bezpieczeństwie morskim” przekazanych Administratorowi w celu wykonywania działalności o której mowa w pkt 3.
 3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych („osoby, której dane dotyczą”) jest wsparcie marynarzy w planowaniu i realizacji szkoleń niezbędnych do uzyskania/odnowienia uprawnień spełniających wymagania o których mowa w ustawie o bezpieczeństwie morskim oraz w umowach i konwencjach międzynarodowych (STCW, STCW-F, SOLAS, MLC).
 4. Administrator może również przetwarzać Państwa dane osobowe jeśli:
  a) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  b) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest dobrowolne, aczkolwiek jest ono konieczne do wypełnienia celów przetwarzania danych osobowych, określonych w pkt 3 oraz może być konieczne do realizacji celów, o których mowa w pkt 4.
 6. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu profilowaniu i nie będą przetwarzane w innych celach, aniżeli określonych w pkt 3 i 4.
 7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane ośrodkom szkoleniowym świadczącym usługi w zakresie szkoleń o których mowa w Rozdziale 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (tekst jednolity: Dz.U.2020.0.680) wyłącznie w związku z celami przetwarzania, określonymi w pkt 3 i 4. Przekazanie Państwa danych osobowych innym niż w/w podmiotom i osobom fizycznym nastąpi tylko i wyłącznie za Państwa uprzednią zgodą.
 8. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, albo do skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować bezpośrednio, pod adresem do korespondencji Administratora, w drodze pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.
 9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane/przechowywane do czasu wycofania przez Państwo zgody na przetwarzanie/przechowywanie, za wyjątkiem realizacji przez Administratora obowiązków przetwarzania do celów archiwalnych w interesie publicznym, badań naukowych, historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne będzie, że Państwa „prawo do bycia zapomnianym” uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania.
 10. Na stronie internetowej Administratora (www.crewcertfinder.com) mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.crewcertfinder.com Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.
 11. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO oraz innych aktów prawnych, w szczególności polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) – przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Skarga wolna jest od opłat.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

W trosce o prywatność i bezpieczeństwo naszych Użytkowników przedstawiamy poniżej ważne informacje dotyczące plików cookies.
 1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) - niewielkie pliki tekstowe wysyłane z serwera, do których odwołuje się w nasza witryna, są używane w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.
 2. Witryna www.crewcertfinder.com zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies oraz zamieszcza na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 3. Pliki cookies wykorzystuje się w celu:
  o dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  o przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony
  o możliwości logowania do serwisu
  o utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 4. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
  Poniżej przedstawione zostały sposoby zmiany ustawień w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

  Internet Explorer
  Menu ==> Narzędzia ==> Opcje internetowe ==>Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

  Mozilla Firefox
  Menu ==> Opcje ==> Prywatność i Bezpieczeństwo ==> należy wybrać odpowiednią opcję.

  Google Chrome
  Menu ==> Ustawienia ==> Zaawansowane ==> Prywatność i bezpieczeństwo ==> należy wybrać odpowiednią opcję.

  Opera
  Menu ==>Preferencje ==> Zaawansowane ==> Ciasteczka ==> wybrać odpowiednią opcję.

  Safari
  Menu ==> Preferencje ==> Prywatność ==> Pliki cookies – wybrać odpowiednią opcję
 5. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych funkcjonalności, treści i usług udostępnianych w naszej witrynie, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania strony.
 6. www.crecertfinder.com stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 7. Pliki (cookies) z których korzysta www.crewcertfinder.com (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
  Serwisy obce, do których niekiedy odsyła strona crewcertsfinder.com, mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.
 8. Jeśli korzystasz z innej przeglądarki internetowej również z tych na urządzenia mobilne (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta oprogramowania
 9. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl