Nazwa usługi:

GDAŃSK Marynarz Wachtowy

STCW:

II/4

Miejsca:

6

Cena:

3,500.00 zł

płatność wyłącznie online za pomocą PayNow

Start:
Koniec:
Opis:
Zapraszamy na stacjonarny kurs kwalifikacyjny w Gdańsku
członka załóg statków morskich: Marynarza Wachtowego
Program kursu obejmuje m.in.:
 • Podstawy nawigacji, kształt i wymiary ziemi oraz współrzędne geograficzne,
 • Określanie kierunku na morzu, systemy liczenia kierunku
 • Przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu
 • Międzynarodowe prawo drogi morskiej (COLREG)
 • Łączność morska,
 • Międzynarodowy Kod Sygnałowy MKS, procedura użycia flag MKS
 • Język angielski, standardowe zwroty proceduralne w łączności na morzu
 • Przewozy morskie, materiały sztauerskie i separacyjne,
 • Statkowe urządzenia i osprzęt przeładunkowy, rodzaje i przeznaczenie
 • Podstawowe urządzenia nawigacyjne, kompas magnetyczny i żyrokompas, autopilot
 • Systemy radionawigacyjne
 • Budowa i teoria okrętu, konstrukcja kadłuba, wiedza okrętowa
 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na statku
Kurs prowadzony jest w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń i pokazów. 
W dniach 10-25 października 2022 szkolenia stacjonarne w Gdańsku.
Jeden dzień (zostanie ustalony) symulator w Gdyni.

*Cena 3500 PLN plus 200 PLN za egzamin w Urzędzie Morskim (płacony samodzielnie)

Świadectwo marynarza wachtowego uprawnia do zajmowania stanowisk:
1. marynarza wachtowego – na każdym statku,
2. kierownika statku o długości do 9 m i mocy silnika do 200 kW w żegludze
krajowej bez prawa przewozu pasażerów, z tym że jeżeli moc silnika przekroczy
100 kW – pod warunkiem zdania egzaminu z zakresu obsługi silników spalinowych;

Nie znalazłeś terminu, który Ci pasuje ? Skontaktuj się z nami, postaramy się zorganizować szkolenie 
w dogodnym dla Ciebie terminie.

 

Wymagania:
Do uzyskania świadectwa marynarza wachtowego wymagane jest: 

1) ukończenie pierwszego roku studiów w MJE typu A lub MJE typu B, 
lub pierwszego roku nauki w MJE typu C, kształcących co najmniej na poziomie 
operacyjnym w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie 
uznania lub na dyplom szypra w żegludze krajowej, zgodnie z certyfikatem uznania, 
oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym albo

2) ukończenie studiów w MJE typu B lub nauki w MJE typu C, kształcących na poziomie
pomocniczym w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania 
oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym, albo 

3) ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym 
zgodnego z certyfikatem uznania i posiadanie 6-miesięcznej praktyki pływania w dziale 
pokładowym oraz zdanie egzaminu na to świadectwo, albo 4) posiadanie świadectwa rybaka, 
ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym zgodnego 
z certyfikatem uznania oraz zdanie egzaminu na świadectwo marynarza wachtowego.
Powrót