Nazwa usługi:

GDYNIA Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa STCW

STCW:

VI/1

Miejsca:

3

Cena:

1,200.00 zł

płatność wyłącznie online za pomocą PayNow

Start:
Koniec:
Opis:
Zapraszamy na szkolenie w Gdyni:
Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa STCW
(Basic Safety Training)

Kurs (Kurs uprawniający do wydania książeczki żeglarskiej)
w zakresie bezpieczeństwa obejmuje 4 podstawowe szkolenia 
z zakresu STCW, tylko dwa z nich odnawia się po 5 latach:
• Indywidualne Techniki Ratunkowe (ITR) - ważne 5 lat
• ochrona przeciwpożarowa st. podstawowy - ważne 5 lat
• elementarna pomoc medyczna - bezterminowe 
• bezpieczeństwo własnego i odpowiedzialność wspólna - bezterminowe

Dodatkowo do uzyskania wszystkich niezbędnych uprawnień do pływania na morzu należy
ukończyć jeszcze kurs Problematyka ochrony na statku (stopień podstawowy) oraz (opcjonalnie)
Członkowie załóg z przydzielonymi obowiązkami ochrony.
Umów się dodatkowo na te szkolenia w trakcie trwania kursu Zintegrowanego STCW.

Kurs rozpoczynamy w poniedziałek o godzinie 9:00. Do soboty są wykłady.
Dodatkowo w piątek są zajęcia z rana na basenie i tego samego dnia są też zajęcia na poligonie 
pożarniczym.
Kurs realizowany jest zgodnie z programami modelowymi Międzynarodowej Organizacji Morza, 
a także rozporządzeniem ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie 
ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich. 
Po zaliczeniu wszystkich kursów opisanych wyżej uczestnik uzyskuje stosowny certyfikat wydawany 
przez Urząd Morski, który jest międzynarodowym potwierdzeniem ukończenia kursu. 
Na podstawie tego certyfikatu można ubiegać się o książeczkę żeglarską – dokument niezbędny 
do podjęcia pracy zawodowej na statkach komercyjnych. 
Certyfikat ten może być również wymagany przez armatorów jachtów, w szczególności tych większych, 
a także przez armatorów żaglowców.
Cena 1200 PLN* 
(nie zawiera opłaty dla Urzędu Morskiego w wysokości 20 zł za wydanie każdego certyfikatu). 
Świadectwo ukończenia szkolenia ważne 5 lat i podlega odnowieniu (2 kursy).
Cena promocyjna dla żeglarzy - zapytaj o szczegóły

Uwaga W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób, zastrzegamy sobie 
możliwość zmiany terminu kursu.

 

Wymagania:
Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.

Należy zabrać ze sobą:
  • rzeczy potrzebne na basen,
  • rzeczy na poligon – rzeczy, które mogą się ubrudzić podczas ćwiczeń gaszenia ognia, 
    szczególnie odpowiednie obuwie (robocze)
Powrót