Nazwa usługi:

GDYNIA Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa STCW

STCW:

VI/1

Miejsca:

6

Cena:

968.00 zł

płatność wyłącznie online za pomocą PayNow

Start:
Koniec:
Opis:
Zapraszamy na szkolenie w Gdyni:
Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa STCW
(Basic Safety Training)

Informacje podstawowe
Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych 
programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz 
kursu modelowego IMO 1.10.

Pakiet 4 podstawowych przeszkoleń STCW: 
 • indywidualne techniki ratunkowe (ITR), ważny 5 lat
 • przeciwpożarowy – stopień podstawowy, ważny 5 lat
 • elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej, bezterminowy
 • bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna, bezterminowy
Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń 
dla członków załóg statków morskich oraz kursów modelowych IMO.
Zgodnie z konwencją STCW posiadanie świadectwa przeszkolenia w zakresie 
zintegrowanego kursu bezpieczeństwa (Basic Safety Training) jest minimalnym 
wymogiem do podjęcia pracy na statkach morskich.

Kurs uprawnia m.in. do ubiegania się o wydanie książeczki żeglarskiej 
oraz świadectw:
 • młodszy marynarz pokładowy,
 • młodszy motorzysta,
 • młodszy rybak rybołówstwa morskiego,
 • młodszy kucharz okrętowy.
Cena 1073 PLN* 
(zawiera opłatę dla Urzędu Morskiego w wysokości 20 PLN za 
wydanie certyfikatu)
*Cena szkolenia promocyjna (do końca 2022 r.) to 968 PLN 
(zawiera opłatę dla Urzędu Morskiego w wysokości 20 PLN za 
wydanie certyfikatu)

W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość 
zmiany terminu kursu.
WAŻNE: zapoznaj się z wymaganiami!

Wymagania:
Wymagania dotyczące zajęć praktycznych:
– na basenie: strój kąpielowy (obowiązują kąpielówki typu slipy bądź 
  przylegające spodenki kąpielowe, zakaz pływania w spodenkach
  plażowych/bermudach/szortach), ręcznik i klapki; osoby z długimi 
  włosami powinny mieć czepek kąpielowy,
– na poligonie ppoż.: gorsze ubranie i rękawiczki chroniące przed 
  ubrudzeniem, pełne obuwie (wodoodporne).
Osoby niespełniające tych wymagań mogą nie zostać dopuszczone
do zajęć praktycznych.
 1. Potwierdzam, że spełniam wymagania wstępne dotyczące wybranego przeszkolenia. 
  Zobowiązuję się dostarczyć odpowiednie dokumenty przed rozpoczęciem przeszkolenia.
 2. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wydania świadectwa 
  przeszkolenia przez Urząd Morski.
 3. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych 
  przez wybrany Ośrodek Szkoleniowy (np. przypomnienie o terminach kolejnych odnowień przeszkoleń)
 4. Dane osobowe niezbędne w celu zarejestrowania na szkolenie (wymienione poniżej) 
  podam osobno poprzez e-mail (info@CrewCertFinder.com lub telefonicznie):
 • Imię oraz drugie imię (jeśli widnieje w dokumencie tożsamości)
 • Nazwisko
 • adres: kraj, ulica wraz z numerem budynku oraz numer lokalu, kod pocztowy oraz miasto
 • numer telefonu oraz adres e-mail
 • data i miejsce urodzenia
Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
Powrót