Usługi

Podstawowe ×

Znaleziono 177 usług

Nazwa usługi Start Cena
GDYNIA Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa STCW odnowienie 648.00 zł
GDYNIA Ochrona przeciwpożarowa st. podst. odnowienie 310.00 zł
GDYNIA Dla Załóg Bezpośrednio Obsługujących Pasażerów 290.00 zł
GDYNIA Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa STCW odnowienie 600.00 zł
GDYNIA ITR Indywidualne Techniki Ratunkowe odnowienie 310.00 zł
GDAŃSK Cumownik Portowy 500.00 zł
GDYNIA Problematyka ochrony & Przydzielone obowiązki ochrony 500.00 zł
GDYNIA Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa STCW 968.00 zł
GDYNIA Eksploatacja zbiornikowców (prod. naftowe & chemikalia) st. podst. 571.00 zł
GDYNIA Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa STCW 1,050.00 zł
GDYNIA Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna 330.00 zł
GDYNIA Dla Załóg Bezpośrednio Obsługujących Pasażerów 220.00 zł
GDYNIA ITR Indywidualne Techniki Ratunkowe 490.00 zł
GDYNIA Problematyka ochrony na statku 250.00 zł
GDYNIA Przydzielone obowiązki w zakresie ochrony 250.00 zł
GDYNIA Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa STCW odnowienie 648.00 zł
GDYNIA Ochrona przeciwpożarowa st. podst. odnowienie 310.00 zł
GDAŃSK Ochrona Przeciwpożarowa – st. podst., odnowienie 390.00 zł
GDAŃSK Ochrona Przeciwpożarowa – st. podst. 440.00 zł
GDAŃSK Kurs Zintegrowany STCW 1,260.00 zł
GDYNIA Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej 330.00 zł
GDYNIA Problematyka ochrony na statku 240.00 zł
GDYNIA ITR Indywidualne Techniki Ratunkowe odnowienie 310.00 zł
GDAŃSK ITR Indywidualne Techniki Ratunkowe - odnowienie 300.00 zł
GDAŃSK ITR Indywidualne Techniki Ratunkowe 450.00 zł
GDYNIA Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa STCW odnowienie 550.00 zł
GDYNIA Ochrona przeciwpożarowa st. podst. 490.00 zł
GDYNIA Ochrona przeciwpożarowa st. podst. odnowienie 300.00 zł
GDYNIA Przydzielone obowiązki w zakresie ochrony 240.00 zł
GDYNIA ITR Indywidualne Techniki Ratunkowe odnowienie 300.00 zł
GDYNIA Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa STCW 968.00 zł
GDYNIA Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa STCW 1,200.00 zł
GDYNIA Dla Załóg Bezpośrednio Obsługujących Pasażerów 220.00 zł
GDYNIA Problematyka ochrony na statku 250.00 zł
GDYNIA Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej 300.00 zł
GDYNIA Przydzielone obowiązki w zakresie ochrony 250.00 zł
GDYNIA Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa STCW odnowienie 648.00 zł
GDYNIA Ochrona przeciwpożarowa st. podst. odnowienie 310.00 zł
GDYNIA Dla Załóg Bezpośrednio Obsługujących Pasażerów 290.00 zł
GDYNIA Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa STCW odnowienie 600.00 zł
GDYNIA ITR Indywidualne Techniki Ratunkowe odnowienie 310.00 zł
SZCZECIN Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa STCW dla Żeglarzy (Bezpieczeństwo na jachtach komercyjnych) 1,250.00 zł
GDYNIA Problematyka ochrony & Przydzielone obowiązki ochrony 500.00 zł
GDYNIA Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa STCW 968.00 zł
GDAŃSK Operator żurawia pokładowego 3,730.00 zł
GDYNIA Eksploatacja zbiornikowców (prod. naftowe & chemikalia) st. podst. 571.00 zł
GDYNIA Zarządzanie kryzysowe i zachowania ludzkie 417.00 zł
GDYNIA Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa STCW 1,050.00 zł
GDYNIA Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna 330.00 zł
GDYNIA Dla Załóg Bezpośrednio Obsługujących Pasażerów 220.00 zł
GDYNIA ITR Indywidualne Techniki Ratunkowe 490.00 zł
GDYNIA Problematyka ochrony na statku 250.00 zł
GDYNIA Przydzielone obowiązki w zakresie ochrony 250.00 zł
GDYNIA Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa STCW odnowienie 648.00 zł
GDYNIA Ochrona przeciwpożarowa st. podst. odnowienie 310.00 zł
GDAŃSK Ochrona Przeciwpożarowa – st. podst., odnowienie 390.00 zł
GDAŃSK Ochrona Przeciwpożarowa – st. podst. 440.00 zł
GDAŃSK Kurs Zintegrowany STCW 1,260.00 zł
GDYNIA Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej 330.00 zł
GDYNIA Problematyka ochrony na statku 240.00 zł
GDYNIA ITR Indywidualne Techniki Ratunkowe odnowienie 310.00 zł
GDAŃSK ITR Indywidualne Techniki Ratunkowe - odnowienie 300.00 zł
GDAŃSK ITR Indywidualne Techniki Ratunkowe 450.00 zł
GDYNIA Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa STCW odnowienie 550.00 zł
GDYNIA Ochrona przeciwpożarowa st. podst. 490.00 zł
GDYNIA Ochrona przeciwpożarowa st. podst. odnowienie 300.00 zł
GDYNIA Przydzielone obowiązki w zakresie ochrony 240.00 zł
GDYNIA ITR Indywidualne Techniki Ratunkowe odnowienie 300.00 zł
GDYNIA Problematyka ochrony na statku 250.00 zł
GDYNIA Przydzielone obowiązki w zakresie ochrony 250.00 zł
GDYNIA Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa STCW odnowienie 648.00 zł
GDYNIA Ochrona przeciwpożarowa st. podst. odnowienie 310.00 zł
GDYNIA Dla Załóg Bezpośrednio Obsługujących Pasażerów 290.00 zł
GDYNIA ITR Indywidualne Techniki Ratunkowe odnowienie 310.00 zł
GDYNIA Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa STCW 968.00 zł
GDYNIA Problematyka ochrony na statku 250.00 zł
GDYNIA Przydzielone obowiązki w zakresie ochrony 250.00 zł
GDYNIA Ochrona przeciwpożarowa st. podst. odnowienie 310.00 zł
GDYNIA Eksploatacja zbiornikowców (prod. naftowe & chemikalia) st. podst. 571.00 zł
GDYNIA Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa STCW 1,050.00 zł
GDYNIA Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna 330.00 zł
GDYNIA Dla Załóg Bezpośrednio Obsługujących Pasażerów 220.00 zł
GDYNIA ITR Indywidualne Techniki Ratunkowe 490.00 zł
GDYNIA Problematyka ochrony na statku 250.00 zł
GDYNIA Przydzielone obowiązki w zakresie ochrony 250.00 zł
GDYNIA Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa STCW odnowienie 648.00 zł
GDYNIA Ochrona przeciwpożarowa st. podst. odnowienie 310.00 zł
GDYNIA Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej 330.00 zł
GDYNIA Problematyka ochrony na statku 240.00 zł
GDYNIA ITR Indywidualne Techniki Ratunkowe odnowienie 310.00 zł
GDYNIA Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa STCW odnowienie 550.00 zł
GDYNIA Ochrona przeciwpożarowa st. podst. 490.00 zł
GDYNIA Ochrona przeciwpożarowa st. podst. odnowienie 300.00 zł
GDYNIA Przydzielone obowiązki w zakresie ochrony 240.00 zł
GDYNIA ITR Indywidualne Techniki Ratunkowe odnowienie 300.00 zł
GDYNIA Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa STCW 1,200.00 zł
GDYNIA Dla Załóg Bezpośrednio Obsługujących Pasażerów 220.00 zł
GDYNIA Problematyka ochrony na statku 250.00 zł
GDYNIA Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej 300.00 zł
GDYNIA Przydzielone obowiązki w zakresie ochrony 250.00 zł